Anders validen die over een geldig duikbrevet beschikken kunnen ook bij de Kempische Duikschool vzw terecht om te duiken. De KDS heeft begeleiders en gespecialiseerde begeleiders om anders validen op een veilige manier te begeleiden onder water. De KDS heeft echter geen Instructeurs die een gepaste opleiding kunnen geven aan anders validen. Voor de volledigheid geven we toch een overzicht welke brevetten de anders validen kunnen behalen.

De duikbrevetten voor de begeleiders.

Duikers, die aan de voorwaarden voldoen, kunnen zich aanbieden voor het begeleidersbrevet. De brevetten Begeleider en Gespecialiseerde Begeleider zijn erkende CMAS-brevetten.

   De Wet Wheels begeleider

   De Gespecialiseerde Wet Wheels Begeleider

   De “Wet Wheels-Instructeur”

   De “Wet Wheels-Instructeur/Trainer”

De opleidingen tot deze brevetten worden niet georganiseerd door de KDS maar wel in samenspraak met een door NELOS erkend opleidingscentrum.

Wil je begeleider worden van anders validen dan kan je voor meer informatie terecht op de NELOS-website:

http://wiki.nelos.be/index.php/Commissie_Duikers_met_een_Handicap

De duikbrevetten voor anders validen.

NIVEAU A

De kandidaat heeft minstens 15 duiken als niveau B en alle oefeningen met succes uitgevoerd en toont hiermee aan dat hij/zij veilig kan duiken, persoonlijke noodsituaties kan oplossen, een andere duiker in moeilijkheden kan helpen en reddingen kan uitvoeren. Door deze oefeningen met succes uit te voeren toont de kandidaat aan dat hij/zij de vaardigheden kan uitvoeren die nodig zijn om te fungeren als een efficiënte duikbuddy en is daarom gebrevetteerd om te duiken met één andere duiker, minimum een 3* Duiker of gelijkwaardig.

NIVEAU B

De kandidaat heeft die oefeningen met succes uitgevoerd die aantonen dat hij/zij veilig kan duiken en persoonlijke noodsituaties kan oplossen. De kandidaat was echter niet in staat om die oefeningen uit te voeren die aantonen dat hij/zij een andere duiker in moeilijkheden kan helpen. Na het behalen van het Niveau B - brevet (na 15 doopduiken), is deze duiker gebrevetteerd om te duiken met 2 andere duikers, minstens een 3* Duiker of gelijkwaardig en een 2* Duiker of gelijkwaardig. De 2de duikbuddy moet in geval van nood de 1ste duikbuddy veilig naar de oppervlakte kunnen brengen en daarom volstaat het brevet 2*Duiker.

NIVEAU C

De kandidaat heeft die oefeningen met succes uitgevoerd die aantonen dat hij/zij veilig kan duiken. De kandidaat was echter niet in staat om die oefeningen uit te voeren die aantonen dat hij/zij onafhankelijk gevorderde handelingen kan uitvoeren zoals gecontroleerd stijgen en dalen. Na het behalen van het Niveau C - brevet (na 15 doopduiken) is deze duiker gebrevetteerd om te duiken met 2 andere duikers: één 3* Duiker/Begeleider en één 3* Duiker of gelijkwaardig. De 2de begeleider mag een 2* Duiker zijn (i.p.v. een 3* Duiker) indien deze het brevet Wet Wheel Begeleider behaald heeft. Omwille van de beperkte hulp die nodig is bij bepaalde gevorderde duikvaardigheden, moet de helpende duikbuddy gebrevetteerd zijn als Wet Wheel Begeleider. De 2de duikbuddy moet in geval van nood de 1ste duikbuddy of de duiker met een handicap veilig naar de oppervlakte brengen en moet daarom gebrevetteerd zijn als 3* Duiker of gelijkwaardig, of 2* Duiker/Wet Wheel Begeleider. Een niveau C - Duiker is beperkt tot 15 meter, tenzij hij duikt zoals een niveau D - Duiker (één Gespecialiseerde Wet Wheel Begeleider en een gewone Wet Wheel Begeleider).

NIVEAU D

De kandidaat heeft die oefeningen met succes uitgevoerd die aantonen dat hij/zij veilig kan duiken. De kandidaat was echter niet in staat om die oefeningen uit te voeren die aantonen dat hij/zij onafhankelijk persoonlijke noodsituaties kan oplossen en elementaire handelingen kan uitvoeren zoals: bijvoorbeeld het klaren van de oren, zwemmen onder water, het eigen trimvest bedienen of de duikbril terugplaatsen. Na het behalen van het Niveau D - brevet (na 15 doopduiken) is deze duiker gebrevetteerd om te duiken met 2 andere duikers waarvan minstens één 3* Duiker / Gespecialiseerd Wet Wheel Begeleider en één 2* Duiker / Wet Wheel Begeleider of met één 3* Duiker / Wet Wheel Begeleider en een 2* Duiker / Gespecialiseerd Wet Wheel Begeleider. Een Niveau D- duiker is beperkt tot 15 meter.

Wil je informatie over duiken als anders valide dan kan je terecht op de NELOS-website:

http://wiki.nelos.be/index.php/Commissie_Duikers_met_een_Handicap

Onze gouden sponsors

Onze zilveren sponsors