De KDS hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De KDS houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (internationaal afgekort tot GDPR). Voor meer informatie over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan verwijzen we naar de KDS privacyverklaring in het ledengedeelte.

KDS heeft zich aangesloten bij Trooper.be Dit is een website waarmee wij geld kunnen inzamelen voor specifieke projecten, maar zonder dat het jou iets kost.