Familiedag

Tussen het duiken door wordt de familiedag op touw gezet. Het is hier de bedoeling om samen met de kinderen en familieleden van de duikende leden gezamenlijk een niet-duikgerelateerde activiteit te ondernemen. Dit kan een sportieve activiteit zijn maar evengoed iets cultureels.

Clubfeest

Alle clubleden en hun familieleden zijn op het einde van het jaar welkom op het KDS-clubfeest: een lekker diner, gezellig samen zijn en muziek en de mogelijkheid tot een dansje... en dit tegen zeer democratische prijzen.

Algemene ledenvergadering

De KDS als vzw organiseert jaarlijks zijn (wettelijk verplichte) algemene ledenvergadering waarbij elk lid inzicht kan krijgen in de werking van de club. Op deze vergadering worden ook de bestuursleden en/of de ledencommissaris verkozen.

KDS heeft zich aangesloten bij Trooper.be Dit is een website waarmee wij geld kunnen inzamelen voor specifieke projecten, maar zonder dat het jou iets kost.